ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η International Law & Associates (Interlaw) αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της σύνταξης σας από όποιο φορέα και αν βγει η σύνταξη. Έχουμε ως κύριο αντικείμενο μας την δικαίωση των συνταξιούχων για τις περικοπές των συντάξεων.

 

Η Εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε το 2011 έχοντας αναδρομική ισχύ από το 2010. Η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου την έκρινε αντισυνταγματική και έτσι μπορούν οι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν τα χρήματα τους.
Η απόφαση του ΣΤΕ (Σ.Τ.Ε 2563/2015) δίνει το δικαίωμα να αιτηθεί ο συνταξιούχος την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης.

 

Η απόφαση 3037/2018 του Μονομελούς πρωτοδίκου Θεσσαλονίκης έκρινε παράνομη την περικοπή των δώρων, κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ οφείλουν να επιστρέψουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στον ενάγοντα.
Η απόφαση 3780/2018 του Διοικητικού Πρωτοδίκου Αθηνών, δικαίωσε συνταξιούχο που είχε μείωση στη σύνταξη βάση του Ν.4093/12.
Η απόφαση 5431/2018 δικαιώνει συνταξιούχο του Δημόσιου για τις κρατήσεις του Ν.4093/12. Ο Ν.4093/12 επέβαλε περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Καταργείται δηλαδή ο 13ος και 14ος μισθός, ενώ οι εισφορές τους αφορούσαν 14 μήνες και όχι 12.

.

Ο Ν.4024/11 επέβαλε περικοπές στις συντάξεις από 1/1/2011 στους συνταξιούχους που δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, και το ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης ορίστηκε στο 40% μηνιαίως. Αφορά λοιπόν ηλικιακά κριτήρια. Επίσης με αμετάκλητη απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ 660/2016 έκρινε πως οι μνημονιακές περικοπές που επιβλήθηκαν με τον νόμο 4051/12 είναι αντισυνταγματικές.
Στην απόφαση 660/2016 αναφέρεται πως μείωση των συντάξεων γίνεται όταν υπάρχουν εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες και όχι απεριόριστα.
Μπορούμε λοιπόν να διεκδικήσουμε τα χρήματα που αντισυνταγματικά παρακρατούνται καταθέτοντας προσωπικά κάθε ένδικο μέσο.

 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείς και του Ελεγκτικού συνεδρίου βοηθούν εσάς που θέλετε να κινηθείτε νομικά.  Εμείς  θα σας δείξουμε πως θα πάρετε πίσω αυτά που δικαίως διεκδικείται και σας ανήκουν.
Πρέπει να γνωρίζετε επίσης πως μόνο όσοι κινούνται νομικά και δικαιώνονται θα αποζημιωθούν γιατί μόνο γι’ αυτούς θα έχει εκδοθεί απόφαση.
Μπορούμε μαζί να υπολογίσουμε τα ποσά και όταν δικαιωθείτε να καταβάλλεται την αμοιβή μας, αφού πάρετε τα χρήματα σας.

 

Στην International Law & Associates (Interlaw) μπορούμε να υπολογίσουμε τις κρατήσεις του ΝΑΤ. Να δούμε τι δικαιούστε να διεκδικήσετε.
Με την υπ’αριθμο 476/28/2/2012 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έγινε περικοπή ύψους 7% με αναδρομική ισχύ από 1/1/2012 σε συντάξεις του Απόμαχου Πολεμικού Ναυτικού

.

Διεκδικούμε το σύνολο των χρημάτων που κόπηκαν από την σύνταξη και θα καταβληθούν αναδρομικά μετά την επιτυχία της δικής.
Μπορείτε όλοι λοιπόν να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες με ελάχιστο κόστος και την αμοιβή του γραφείου όταν εισπράξετε τα χρήματα σας. Σύμφωνα με το Άρθρο 62, η αμοιβή θα είναι το 5% των χρημάτων που θα εισπράξει ο ενάγων, όταν αυτά εισπραχτούν. Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα επιπλέον ποσό.