ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπορικό σήμα

Η International Law & Associates (Interlaw) αναλαμβάνει την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος. Προστατεύεστε έτσι από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και έχετε την εταιρική σας ταυτότητα, το σήμα κατατεθέν σας στην αγορά για 10 έτη, και την δυνατότητα ανανέωσης.


Κόκκινα δάνεια

Αν κάποιο δάνειο σας δεν εξυπηρετείται, μπορούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση με τις τράπεζες. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική όποτε θα σας καθοδηγήσουμε ανάλογα με της δίκες σας ξεχωριστές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Κόκκινα δάνεια