ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η International Law & Associates (Interlaw)  δίνει λύσεις σε κάθε μετανάστη που έρχεται στο γραφείο μας γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν . Μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς όλοι όσοι χρειάζονται άδεια παραμονής, άσυλο, η ιθαγένεια.


Άδειες Παραμονής

  • Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς λογούς
  • Άδεια διαμονής για εργασία
  • Άδεια διαμονής για σπουδές
  • Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών.
  • Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
  • Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας
  • Άδεια διαμονής λόγο αγοράς ακίνητου – έκδοση Golden Visa.

Άσυλο

Άσυλο μπορεί να ζητήσει κάθε ευπαθή ομάδα, όπως όσοι έχουν έρθει από χώρα με πόλεμο ή κινδυνεύει η ζωή τους λόγο πολιτικών πεποιθήσεων, ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο τέκνο. Εφόσον αποδειχθεί ότι πραγματικά συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την είσοδο πάλι στην χώρα του, θα του χορηγηθεί άσυλο στην Ελλάδα.


Ιθαγένεια

Την Ελληνική ιθαγένεια λαμβάνουν όσοι έχουν έναν Έλληνα γονέα ή φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία, καθώς και όσοι έχουν άδεια διαμονής για τόσα έτη όσα ορίζει ο νόμος για να πολιτογραφηθούν Έλληνες.
Στην International Law & Associates (Interlaw) σας προετοιμάζουμε για την συνέντευξη και είμαστε διπλά σας μέχρι να πάρετε την Ελληνική υπηκοότητα.