Απόφαση χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας σε αιτηθέντα άσυλο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αριθμός απόφασης: 379/2022 ΑΝΔ515/2021 Προσωρινή Δικαστική Προστασία ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 34ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνήλθε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 με δικαστή την Αυγή Ανδοσίδου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τον Νικόλαο Καστόρα, δικαστικό υπάλληλο, για να αποφασίσει, σχετικά με την από 21.07.2021 αίτηση αναστολής, του ……………………….. του ……………., κατοίκου Πειραιά (οδός …………….., αρ. …