ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Με σκοπό την ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών για την αγορά ή την πώληση ενός ακινήτου, το δικηγορικό γραφείο International Law & Associates (Interlaw) αναλαμβάνει τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου σας στο αρμόδιο κατά περίπτωση Υποθηκοφυλακείο. Ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσετε, θα πρέπει να ελεγχθεί λεπτομερώς στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ίσως και Κτηματολογικό Γραφείο, για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω ακίνητο είναι “καθαρό”, δεν υπάρχουν δηλαδή σε αυτό βάρη, αγωγές και διεκδικήσεις.
Ρόλος, λοιπόν, του δικηγόρου στην αγορά ακινήτων είναι να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο τίτλων στο υποθηκοφυλακείο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο που σας ενδιαφέρει,έλεγχος που φτάνει μέχρι και 20 – 30 έτη πίσω στα δημόσια βιβλία έτσι, ώστε να διασαφηνιστεί εάν υπάρχουν πλέον δικαιώματα τρίτων πάνω στο ακίνητο σας ή όχι.