Τι αλλάζει με την απόκτηση ιθαγένειας

Με προκαθορισμένο τεστ (δοκιμασία) και όχι μέσω συνέντευξης, όπως ισχύει έως σήμερα, θα μπορούν να αποκτούν όσοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις την ελληνική ιθαγένεια μέσω πολιτογράφησης, σύμφωνα με δρομολογούμενες αλλαγές. Ωστόσο, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ελλάδα για όλο το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης. … Continue reading Τι αλλάζει με την απόκτηση ιθαγένειας